biuro@eurocert.pl +48 22 490 36 45

Znaczniki czasu

Jest to usługa zapewnianiająca, że określony dokument elektroniczny istniał w pewnym określonym momencie czasu oraz pozwalająca na śledzenie zmian dokonywanych na tym dokumencie. Zgodnie z przepisami o podpisie elektronicznym kwalifikowane znaczniki czasu stanowią dowód istnienia określonej treści w danym czasie. Usługa znakowania czasem posiada skutki prawne w rozumieniu kodeksu cywilnego. Znakowanie czasem zapewnia i gwarantuje każdą ze stron, iż dokument/ty są wiarygodne (data pewna) nie były i nie będą zmieniane. Ogólne wykorzystywanie znaczników czasu to: faktury elektroniczne, umowy cywilno-prawne ( dzieło, zlecenie itp.) dokumentacja administracji publicznej oraz medycznej.