biuro@eurocert.pl +48 22 490 36 45

Zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu

Certyfikat kwalifikowany można zawiesić lub unieważnić:


Certyfikat kwalifikowany zawierający dane Subskrybenta, może zostać unieważniony tylko na jego wniosek.

Certyfikat kwalifikowany z dodatkowymi danymi może zostać unieważniony zarówno przez Subskrybenta, jak i przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu.

Zawieszenie kwalifikowanego certyfikatu nie może trwać dłużej niż 7 dni. Po upływie wyżej wymienionego, w przypadku niemożności wyjaśnienia wątpliwości, podmiot świadczący usługi certyfikacyjne niezwłocznie unieważnia kwalifikowany certyfikat.

Certyfikat, który został zawieszony, może zostać następnie unieważniony lub jego zawieszenie może zostać uchylone. W przypadku uchylenia zawieszenia należy wypełnić wniosek oraz udać się z nim do punktu rejestracji w celu uwiarygodnienia uchylenia certyfikatu – pobierz wniosek .pdf

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia unieważnienia certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu, wymagane będzie zweryfikowanie zarówno danych Subskrybenta, jak i danych upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu. Przed przystąpieniem do unieważnienia prosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów zawierających informacje, które zostały podane w trakcie procesu wydawania certyfikatu kwalifikowanego.