biuro@eurocert.pl +48 22 490 36 45

Lista bezpiecznych urządzeń

Bezpieczny komponent techniczny

Bezpiecznym urządzeniem do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego zgodnie z wymaganiami ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym  są następujące komponenty techniczne:

  • karta mikroprocesorowa Oberthur ID One Cosmo V7.0 SIM z oprogramowaniem Charismathics Smart Security Interface Standard  - pobierz plik .pdf
  • karta mikroprocesorowa CardOS V5.0 SIM z oprogramowaniem Charismathics Smart Security Interface Standard  - pobierz plik .pdf
  • karta mikroprocesorowa HID Combo Cosmo v7 z oprogramowaniem middleware HID ActivClient  - pobierz plik .pdf
  • plug'n'crypt USB token z mikroprocesorem CardOS V4.3B z oprogramowaniem Charismathics Smart Security Interface Standard  - pobierz plik .pdf

Aplikacja podpisująca i weryfikująca

Aplikacja EuroCert SecureDoc spełnia wymagania założone na oprogramowanie podpisujące i weryfikujące zgodnie w w/w Rozporządzeniem, co oznacza, że wraz ze współpracującym z nią komponentem technicznym stanowi ona bezpieczne urządzenie do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych.