Zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu

Certyfikat kwalifikowany można zawiesić lub unieważnić:

  • przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
  • kontaktując się z naszym operatorem pod numerem telefonu: +48 22 490 49 86,
  • w najbliższym Punkcie Rejestracji,
  • wysyłając drogą elektroniczną na adres uniewaznienia@eurocert.pl podpisany elektronicznie wniosek o zawieszenie/unieważnienie certyfikatu – pobierz wniosek .pdf
  • wysyłając drogą pocztową na adres siedziby Eurocert Sp. z o.o. podpisany wniosek o zawieszenie/unieważnienie certyfikatu – pobierz wniosek .pdf
  • wypełniając formularz wniosku o zawieszenie/unieważnienie on-line
  • na podstawie zaistnienia przyczyn wymienionych w Ustawie o podpisie elektronicznym

Certyfikat kwalifikowany zawierający dane Subskrybenta, może zostać unieważniony tylko na jego wniosek.

Certyfikat kwalifikowany z dodatkowymi danymi może zostać unieważniony zarówno przez Subskrybenta, jak i przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu.

Zawieszenie kwalifikowanego certyfikatu nie może trwać dłużej niż 7 dni. Po upływie wyżej wymienionego, w przypadku niemożności wyjaśnienia wątpliwości, podmiot świadczący usługi certyfikacyjne niezwłocznie unieważnia kwalifikowany certyfikat.

Certyfikat, który został zawieszony, może zostać następnie unieważniony lub jego zawieszenie może zostać uchylone. W przypadku uchylenia zawieszenia należy wypełnić wniosek oraz udać się z nim do punktu rejestracji w celu uwiarygodnienia uchylenia certyfikatu – pobierz wniosek .pdf

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia unieważnienia certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi przez upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu, wymagane będzie zweryfikowanie zarówno danych Subskrybenta, jak i danych upoważnionego przedstawiciela reprezentowanego podmiotu. Przed przystąpieniem do unieważnienia prosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów zawierających informacje, które zostały podane w trakcie procesu wydawania certyfikatu kwalifikowanego.

O nas

Firma Eurocert powstała 19.01.2012 i jest zarejestrowana w Warszawie. Głównym trzonem firmy jest działalność związana z oprogramowaniem w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Rynkiem właściwym działalności jest Miasto Stołeczne Warszawa. W mieście tym zlokalizowane jest biuro oraz miejsce przechowywania zasobów sprzętowych niezbędnych do funkcjonowania serwisów. Do niedawna kadra pracownicza firmy specjalizowała się w modernizacji i obsłudze Data Center, a także w administrowaniu systemami serwerowymi. Firma działa w zakresie spraw technicznych związanych z serwerownią i przechowywaniem danych. Posiadamy dużą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Co warto wiedzieć?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) dane w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszej strony zezwalasz na wykorzystywanie plików cookie. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć w jaki sposób przetwarzamy pozyskane dane, kliknij „Więcej informacji” lub „Ok” aby zamknąć okno.
Więcej informacji Ok