biuro@eurocert.pl +48 22 490 36 45

Historia Firmy

Firma Eurocert powstała 19.01.2012 i jest zarejestrowana w Warszawie. Głównym trzonem firmy jest działalność związana z oprogramowaniem w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Rynkiem właściwym działalności jest Miasto Stołeczne Warszawa. W mieście tym zlokalizowane jest biuro oraz miejsce przechowywania zasobów sprzętowych niezbędnych do funkcjonowania serwisów. Do niedawna kadra pracownicza firmy specjalizowała się w modernizacji i obsłudze Data Center, a także w administrowaniu systemami serwerowymi. Firma działa w zakresie spraw technicznych związanych z serwerownią i przechowywaniem danych. Posiadamy dużą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przechowywanych danych.
 
Co Nas wyróżnia:
  • Kompetencje prawne - od 2013 roku działamy zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym, gdzie decyzją Ministerstwa Gospodarki uzyskaliśmy wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Karta Rejestru Kwalifikowanych Podmiotów - Nr. wpisu 13 z dnia 30 grudnia 2013
  • Centrum Podpisu Elektronicznego EuroCert generuje Certyfikaty (kwalifikowane podpisy elektroniczne) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS 
  • Zaplecze techniczne oraz technologiczne o najwyższych standardach szyfrowania. Wszystkie klucze RSA posiadają długość 2048 bitów.
  • Proces rejestracji - bardzo szybki, ukierunkowany na Klienta.
  • Odnawianie certyfikatu - online bez konieczności wizyty w siedzibie firmy lub Partnera.
  • Elastyczność w biznesie - Staramy się zawsze dostosowywać nasze rozwiązania pod Klienta. W biznesie zachowujemy zasadę" traktuj innych tak, jakbyś sam chciał być traktowany".
  • Doświadczenie - firmę tworzą ludzie którzy są praktykami a nie teoretykami.
  • Proste zasady współpracy dla Partnerów

 

W ramach firmy realizujemy dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

PROJEKT 1
Nazwa Beneficjenta: EuroCert Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Stworzenie platformy bezpieczeństwa z aplikacją umożliwiającą zdalne szyfrowanie danych przechowywanych w zaszyfrowanych repozytoriach cyfrowych tworzonych lokalnie przez użytkownika.  

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.  
Całkowity koszt realizacji projektu: 857 000,00 PLN
Wartość wkładu własnego: 257 100,00 PLN, co stanowi 30%
Zasięg projektu: międzynarodowy
Rynek docelowy: Polska, rynek zachodnio-europejski


PROJEKT 2
Nazwa Beneficjenta: EuroCert Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności bezpieczeństwa cyfrowego dzięki wdrożeniu systemu B2B

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 669 404,00 PLN
Wartość wkładu własnego: 834 114,00 PLN, co stanowi 50%
Zasięg projektu: międzynarodowy
Rynek docelowy: Polska, rynek zachodnio-europejski