biuro@eurocert.pl +48 22 490 36 45

Certyfikaty i listy CRL

Certyfikaty Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert root)

Certyfikat root Nardowego Centrum Certyfikacji (NCCert) ważny od 26 października 2009 do 27 października 2020 (stary root) - pobierz plik .crt
Certyfikat root Nardowego Centrum Certyfikacji (NCCert) ważny od 9 grudnia 2016 do 10 grudnia 2039 (nowy root) - pobierz plik .crt

Poświadczenia Centrum Certyfikacyjnego Eurocert (certyfikaty pośrednie)

Zaświadczenie certyfikacyjne EuroCert QCA01 (PK:RSA 2048b/SA:SHA1RSA) ważne od 14 stycznia 2014 do 15 stycznia 2019 - pobierz plik .der
Zaświadczenie certyfikacyjne EuroCert QCA02 (PK:RSA 4096b/SA:SHA1RSA) ważne od 14 lutego 2017 do 27 października 2020 - pobierz plik .der
Zaświadczenie certyfikacyjne EuroCert QCA03 (PK:RSA 4096b/SA:SHA512RSA) ważne od 14 lutego 2017 do 15 lutego 2028 - pobierz plik .der
Zaświadczenie certyfikacyjne EuroCert QCA04 (PK:ECC 384b/SA:SHA512RSA) ważne od 14 marca 2017 do 15 marca 2028 - pobierz plik .der

Listy CRL Centrum Certyfikacyjnego Eurocert

Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych QCA01 - Lista CRL (crl.crl)
Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych QCA02 - Lista CRL (qca02.crl)
Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych QCA03 - Lista CRL (qca03.crl)
Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych QCA04 - Lista CRL (qca04.crl - Urząd w trakcie testów)

Instalator certyfikatów

Kompletny zestaw certyfikatów w formie instalatora - Pobierz

W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem certyfikatów lub aktualnych list CRL prosimy o kontakt:

telefon: +48 22 490 49 86
e-mail: wsparcie@eurocert.pl

Listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych dostępne są na stronach Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl